دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1901
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 4
Rss
طراح قالب
سرویس رایگان مترجم متن و کلمه انگلیسی به فارسی برای موبایل در ایران راه اندازی شده است. با ارسال متن انگلیسی به شماره ۳۰۰۰۹۰۰۵ یا کلمه به شماره ۳۰۰۰۹۰۰۴ می توانید ترجمه یا معنی آنرا در لحظه مشاهده کنید. موبایل شما باید زبان فارسی را پشتیبانی کند.
دسته ها :
جمعه پانزدهم 10 1385
بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم.................روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق جایی که تخت و مسند جم می​رود به باد.............تا بو که دست در کمر او توان زدن واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما...............چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت..........حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست . . . . کز بهر جرعه​ای همه محتاج این دریم............شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم گر غم خوریم خوش نبود به که می​خوریم...........در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم.................ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم..................با خاک آستانه این در به سر بریم
دسته ها :
جمعه پانزدهم 10 1385

متاسفانه در مملكت ما علي الخصوص در مشاغل دولتي تنها چيزي كه لحاظ نمي شود تخصص و صلاحيت علمي مديران است. اين امر بخصوص در سطوح مديران مياني و علي الخصوص در شهرستانها بيشتر نمود پيدا مي كند . مطالبي كه براي روزانه مي فرستم از منابع معتبر و بيشتر در مورد علم مديريت نوين و استفاده از فرصتها و منابع انساني بصورت درست مي باشد. اميد كه تلنگري باشد بر اشخاصي كه از مديريت فقط پشت ميز نشستن ، صدور اوامر و تصميم گيري هاي غلط و مغرضانه و نيز پافشاري بر اشتباهات خود را درك كرده اند .

برخي از تفاوت هاي يك رهبر و يك مدير

 

مهمترين ويژگي هاي يك مدير

مهمترين ويژگي هاي يك رهبر

مدير، امور را درست انجام مي دهد

رهبر، امورِ درست را انجام مي دهد

مدير وضعيت موجود را مي پذيرد

رهبر سعي در تغيير وضعيت موجود و بهبود آن دارد

مدير زاويه ديد محدود دارد

رهبر زاويه ديد گسترده دارد

مديـر درباره چگونگي و چه زماني سوال ميكند

رهبر درمورد چه چيز و چرا مي پرسد

مدير به نتيجه نگاه مي كند

رهبر به افق مي نگرد

مدير از تغييرات استقبال نمي كند

رهبر آنها را ايجاد مي كند

مدير كنترل مي كند

رهبر خلق مي كند

مدير دستور مي دهد

رهبر هدايت مي كند

مدير دخالت مي كند

رهبر ارشاد مي كند

مدير قضاوت مي كند

رهبر طبابت مي كند

مدير تفويض ناظرانه انجام مي دهد

رهبر تفويض آگاهانه مي كند

مديركار را از طريق ديگران انجام مي دهد

رهبركار را با مشاركت ديگران انجام مي دهد

مدير نگاه درون سازماني دارد

رهبر نگاه فراسازماني دارد

مهم است كه در حضور ايشان چه كاري انجام مي شود

مهم است كه در عدم حضور ايشان چه كاري انجام مي شود

مهم است كه كار به هر قيمتي انجام شود

مهم است كه كار به چه قيمتي انجام شود

مدير كارِ كلاسيك مي كند

رهبر الهام مي بخشد و تأثير مي گذارد

مدير وظيفه مراقبت وپائيدن افراد را برعهده دارد

رهبر به توانمندسازي مي انديشد

مدير نگه مي دارد

رهبر توسعه مي دهد

مدير به مانند سرگروه بوفالوهاست

رهبر به مانند سردسته غازها عمل مي كند

تفكر مدير : اين همان چيزي است كه ما را تا به اينجا رسانده است!؟

تفكر رهبر : آيا ما را تا جايي كه مي خواهيم ، مي رساند!؟

مدير همواره در فكر موقعيت خويش است

رهبر به فكر موقعيت همكاران خود مي باشد

دسته ها :
دوشنبه بیست و نهم 8 1385
salam man daram miam
دسته ها :
جمعه شانزدهم 4 1385
X